Důležité informace

Hrady je možné vypůjčit osobně v Praze (Opatov), nebo po domluvě můžeme dovést a hrad zprovoznit. 

Dodržujte, prosím, naše časová okna pro vyzvednutí i navrácení hradu, je to důležité.

Půjčovné se hradí předem na účet, po zaplacení dostanete daňový doklad, tím je rezervace potvrzená. 

Při vypůjčení hradu se podepisuje jednoduchá smlouva o pronájmu (je třeba mít u sebe platný OP) a vybírá se vratná kauce 3000 Kč v hotovosti.

K hradu dostanete fukar, podkladovou plachtu a kotvící kolíky. Hrady mají kolem 70-80kg, vejdou se do kufru kombi aut při sklopení zadních 2 sedaček.


Závazné podmínky při  používání hradu

 • Hrad musí být umístěn na plachtě na pevném, rovném (ideálně travnatém) povrchu a ukotven přiloženými kolíky. Před instalací je třeba zkontrolovat a odstranit z povrchu větvičky, kameny a jiné ostré předměty, které by mohly hrad ze spodu poškodit.
 • Při používání je zakázáno jakkoliv manipulovat s kompresorem, jenž do hradu neustále vhání vzduch a je pod proudem.
 • Při dešti je nutné okamžitě vypnout a schovat kompresor a hrad ukrýt před zmoknutím!
 • Děti mohou být na atrakci VŽDY jen pod dohledem dospělé osoby, nenechávejte nikdy děti v hradu bez dozoru.
 • Do hradu je povolen vstup pouze bez obuvi, je zákaz do hradu vnášet nápoje, jídlo, jakékoliv ostré předměty a jiné věci jako jsou hračky, brýle, hodinky, živá zvířata a podobně.
 • V blízkosti hradu je zakázáno rozdělávat oheň.
 • Pro vstup a výstup z hradu se smí používat pouze místa k tomu určená, je zakázáno se naklánět přes okraje hradu, lézt a věšet se po stěnách a tlačit se na ochranné sítě. 
 • Je zakázáno z hradu skákat, uvnitř hradu se strkat, dělat salta nebo provádět jiné činnosti, které by mohly vést k úrazu.
 • Za jakoukoliv újmu při používání atrakce nenese pronajímatel žádnou odpovědnost.
 • Náklady za provoz spojené s používáním hradu si hradí nájemce sám.
jak nainstalovat skákací hrad
jak nainstalovat skákací hrad

Instalace hradu:

 1. Na rovný hladký povrch roztáhněte plachtu (povrch nejprve zbavte ostrých předmětů - kamenů, větví, apod.)
 2. doprostřed plachty vybalte a roztáhněte hrad.
 3. zkontrolujte, zda jsou výfukové kapsy zavřené zipem (používají se k vyfouknutí hradu, při nafouknutí a používání hradu musí být zavřené.)
 4. Natáhněte rukáv, navlékněte ho na na ústí fukaru a pevně připevněte. Poté fukar zapněte, hrad se nafoukne do 1-2 minut.
 5. Hrad ukotvěte kolíky a zábava může začít!